รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
อ่านต่อ…

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (หมวดงบลงทุน)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (หมวดงบลงทุน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบมาดอ่านต่อ…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ตามแบบ สขร.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปอ่านต่อ…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 บริเวณสายการเกษตร ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หอ่านต่อ…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณสายแยก ทล.311-บ้านคลองยายศรี ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หอ่านต่อ…

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 12 บริเวณสายบ้านลุงเหม็ง ตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 12 บริเวณสายบ้านลุงเหม็ง มาดำเนินอ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างที่จอดรดสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอ่านต่อ…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามแบบ สขร.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึอ่านต่อ…