รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (หมวดงบลงทุน)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (หมวดงบลงทุน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบมาดอ่านต่อ…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศเผยแพร่แผนดารจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามไฟล์ เอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ปก.เอ่านต่อ…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศเผยแพร่แผนดารจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามไฟล์ เอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ปก.เอ่านต่อ…