การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยงข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นดาวน์โหลด
อ่านต่อ…

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย การปฏิเสธการรับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นภายใต้การนำโดย นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดให้อ่านต่อ…

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Announcement: policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024)

NogiftENGดาวน์โหลด NogiftTHดาวน์โหลด
อ่านต่อ…