รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 25666 – ธันวาคม 2566) อ่านต่อ…

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติดาวน์โหลด
อ่านต่อ…