โครงการประชุมประชาชนในการมีส่วนร่วมกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00น. องค์การบริกหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการประชุมประชาชนในการมีส่วนร่วมกับการบริหารองค์การบริหารส่วนอ่านต่อ…