ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 12 บริเวณสายบ้านลุงเหม็ง ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 12 บริเวณสายบ้านลุงเหม็ง มาดำเนินดารตรวจรับในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 14.00น. ขอเชิญประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในวันและเวลาดังกล่าวค่ะ