ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายซอยบ้านอาจารย์ณรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายซอยบ้านอาจารย์ณรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีศิลามณี เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ในเวลา 14.00น. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม/สังเกตุการณ์ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ