ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บริเวณคลองตาฝ้าย ฝั่งขวา หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้มีการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บริเวณคลองตาฝ้าย ฝั่งขวา หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีศิลามณี เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ในเวลา 14.00น. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม/สังเกตุการณ์ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว