ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 6 บริเวณสายการเกษตร สาย5 ฝั่งขวา ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 บริเวณสายการเกษตร สาย 5 ฝั่งขวา ตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีศิลามณี (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 415,000 บาท