ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุกหมู่ที่ 3 ทางเชื่อมหลังท่อระบายน้ำสาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน (บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน) ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการจ้างลงหินคลุกหมู่ที่ 3 ทางเชื่อมหลังท่อระบายน้ำสาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน (บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน) ตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีศิลามณี (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 219,000 บาท