ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณสายแยก กมล ปั้นเอี่ยม ซอย 2 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการจ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณสายแยก กมล ปั้นเอี่ยม ซอย 2 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีศิลามณี (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 343,000 บาท