ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกลบหินคลุกรางระบายน้ำเดิม สาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 4 (บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน) ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกลบหินคลุกรางระบายน้ำเดิม สาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 4 (บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน) ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีศิลามณี (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 165,000 บาท