ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ทางเชื่อมหลังท่อระบายน้ำสาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน (บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน) ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ทางเชื่อมหลังท่อระบายน้ำสาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน (บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน) ตำบลโพธิ์เก้าต้น มาดำเนินการตรวจรับในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00น. ขอเชิญประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในวันและเวลาดังกล่าว