รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (หมวดงบลงทุน)

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (หมวดงบลงทุน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้

เอกสารแนบ