โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปี 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำ (สระนายเทียน) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ โดยมีครู แกนนำ อาสาสมัครวิทยากรชุมชน และเครือข่ายทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมฝึกผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันการจมน้ำ การช่วยเหลือคนจมน้ำ (เน้น CPRและตะโกนโยนยื่น)