งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 โดยนางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะครู ประชาชนตำบลโพธิ์เก้าต้นเข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น