กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำกฎบัตร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โดยกำหนดวัตถประสงค์ อำนาตจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภานในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ