ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้มีการประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามปรากฎในเอกสารแนบท้ายนี้ และสามารถตรวจดูแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ ดังกล่าว ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น