ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ทางเว็บไซต์อบต.โพธิ์เก้าต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้มีความประสงค์ขอรับบริการด้าน  จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สามารถใช้บริการผ่านระบบ E-Service ในเว็บไซต์หน่วยงาน https://phokaoton.go.th  ใน เมนู E-Service 

**สามารถดูวิธีการใช้งานได้ในหน้า  เมนู   E-Service