โครงการอบรมหมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้านศีล5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ได้จัดโครงการอบรมหมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้านศีล5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ณ วัดสำราญ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บรรยายโดย พระมหา ฐิติทรรศน์ ฐิตเมโธ