ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งขวา หมู่ที่10

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองตาปิ่น ฝั่งขวา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีราคากลาง 302,000 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้