สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ทางอบต.โพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน  2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ