สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้วนั้น บัดนี้ทางอบต.โพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม  2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ