สรุปผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว-ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว-ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)   เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหาส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอส่งรายงานผลการประกวดราคาจ้าง รายละเอียดดังไฟล์แนบ