สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ทางอบต.โพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน  2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ