ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา หมู่ที่12

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์สอบราคาจ้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา ฝั่งขวา  หมู่ที่ 12  ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  (ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ) โดยกำหนดขายและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00น. ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประกวดราคา สอบราคา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลพบุรี ชั้น2 รายละเอียดดังไฟล์แนบ