ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการกลบหินคลุกรางระบายน้ำเดิม สาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 4 (บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน) ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการกลบหินคลุกรางระบายน้ำเดิม สาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 4 (บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน) ตำบลโพธิ์เก้าต้น มาดำเนินการตรวจรับในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00น. ขอเชิญประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในวันและเวลาดังกล่าว