สรุปรายงานผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY ขยะเปียก ตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สรุปรายงานผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ ตามโครงการถังขอ่านต่อ…

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567  

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567  นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและอ่านต่อ…

โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงโขนสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปการแสดงโขดสด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโพอ่านต่อ…

โครงการอบรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2567 (Big Cleaning Day 2567)

วันนี้ (24 มกราคม 2567) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นำโดยนางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปอ่านต่อ…

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 โดยนางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริอ่านต่อ…