กิจกรรมหิ้วปิ่นโต

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีการจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตมารับประทานในสำนักงาน
เพื่อเป็นตัวอย่างในการลดใช้ถุง เลิกใช้โฟม รักษาสิ่งแวดล้อม