บัญชีปริมาณงานก่อสร้างภนนลูกรังสายแยกคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย – การเกษตรจัดรูป 1

ด้วยกองช่าง อบต.โพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำบัญชีปริมาณงานก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย – การเกษตรจัดรูป 1 หมู่ที่ 5 พร้อมกับตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกคันคลองมะขามเทศ ฝั่งซ้าย – การเกษตรจัดรูป 1 หมู่ที่ 5