ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายการเกษตร หมู่ 1,3,4

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายการเกษตร (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1,3,4  ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น งบประมาณ 639,000 บาท ราคากลางของการสอบราคาครั้งนี้ 646,000 บาท โดยกำหนดขายและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2560 นเวลา 10.0-11.00 น. ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประกวดราคา สอบราคา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี ชั้น2 (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมืองลพบุรี) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประกวดราคา สอบราคา องค์กรปกครองส่วท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี ชั้น2 รายละเอียดดังไฟล์แนบ