รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1